Foutje in de vtlb-calculator

Een oplettende lezer heeft een foutje ontdekt in de Vtlb-calculator van juli 2018. Voor de afdracht aan schuldeisers heeft dit echter geen gevolgen, omdat zowel in de huidige berekening als in de gecorrigeerde versie het vrij te laten bedrag hoger is dan het inkomen, waardoor er sowieso geen maandelijkse afdracht mogelijk is.
De fout wordt gecorrigeerd in de nieuwe vtlb-calculator van januari 2019. Van een tussentijdse correctie is afgezien, omdat enerzijds een nieuwe vtlb-calculator veel werk met zich meebrengt voor alle softwareleveranciers en anderzijds, zoals vermeld, de afdracht aan schuldeisers hierdoor nooit wijzigt. U kunt de oude calculator dus blijven gebruiken.
 

Toelichting

Voor wie toch de details wil weten volgt hieronder de toelichting. Het gaat om de wijze van berekening van de maximale overheveling van correctieposten in de volgende situatie:

  • Het betreft een paar, geen gemeenschap van goederen, beiden in de regeling.
  • Het inkomen van de minst verdienende partner is zo laag dat de gezamenlijke correctieposten uit het nominaal bedrag overgeheveld worden naar de meest verdienende partner.
  • het inkomen van de meest verdienende partner is niet hoog genoeg om volledig te profiteren van deze overheveling.

In de vorige versies zorgde de maximale overheveling (aangeduid met een hashtag) ervoor dat de afloscapaciteit van de meest verdienende partner nooit negatief kon worden. Dat wordt geregeld doordat het bedrag van het vtlb inclusief vakantiegeld genaamd 'beslagvrije voet plus nominaal bedrag en overheveling' nooit hoger kan zijn dan het bedrag van 'inkomen inclusief vakantiegeld'.Hierdoor wordt de afloscapaciteit van de meest verdienende partner minimaal €  0,00, maar niet lager.
Bij de laatste versie van juli 2018 is ten onrechte het bedrag van de arbeidstoeslag niet in de berekening opgenomen, waardoor het bedrag van de 'beslagvrije voet plus nominaal bedrag en overheveling' maximaal €  36,00 hoger is dan het 'inkomen inclusief vakantiegeld'.