Belangrijkste wijzigingen juli 2020

De nieuwe vtlb-calculator en het bijbehorende rapport van juli 2020 zijn nu beschikbaar. Download de nieuwe applicatie en het rapport op onze vtlb-pagina.
 

Wijzigingen in het rapport

In het vtlb-rapport zijn drie wijzigingen doorgevoerd:

  • Paragraaf 5.6.3 gaat over de correctie van kosten voor co‑ouderschap. Het normbedrag is na 5 jaar geïndexeerd en nu vastgesteld op € 6,00 per kind per dag. De normbedragen zijn terug te vinden in bijlage 2 van het rapport.
  • Per juli 2020 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) uitgebreid en kunnen partners die in loondienst werken na het geboorteverlof van 1 week ook maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen, met doorbetaling van 70% van het salaris. De partner moet dit verlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opnemen, en kan dit dus veelal niet uitstellen tot na de schuldregeling. Partners die aanvullend geboorteverlof opnemen hebben gedurende die 5 weken een lagere afloscapaciteit. De werkgroep vtlb heeft besloten dit als een feit te accepteren, de schuldenaar hoeft de tijdelijke inkomstenderving niet te compenseren uit het vrij te laten bedrag. In paragraaf 6.1 is hierover een alinea opgenomen.
  • Paragraaf 6.2.12 gaat over de gedeeltelijke vrijlating van de onkostenvergoeding van internationale chauffeurs. Hieraan is toegevoegd dat het bedrag dat niet vrijgelaten wordt (€ 157,00 per maand) in de calculator ingevoerd moet worden onder “overige inkomsten zonder afzonderlijke uitkering vakantiegeld”. Hierdoor wordt duidelijker welk deel loon uit arbeid is en welk deel van de onkostenvergoeding wordt meegerekend bij de totale inkomsten.

Naast inhoudelijke wijzigingen heeft het rapport ook een uiterlijke verandering ondergaan. De opzet van het rapport is wat ruimer, de kopjes en de voorbeelden in het rapport hebben een andere kleur gekregen en er zijn meer witregels toegevoegd voor de leesbaarheid. De oplettende lezer zal zien dat gekozen is voor de kleuren van de rechtspraak.
 

Wijzigingen in de calculator

De vtlb-calculator is aangepast aan de nieuwe normbedragen. De meest opvallende wijziging van de normbedragen is de wijziging van het forfaitair bedrag voor de autokosten. Het Nibud berekent deze bedragen aan de hand van de cijfers van het afgelopen half jaar. Door de daling van de WA+-verzekering en de lagere benzineprijzen als gevolg van de coronacrisis is het forfaitair bedrag voor de autokosten gedaald van € 197,94 naar € 164,95 per maand. Dit is een forse daling en wij adviseren dan ook om de vtlb’s van sanieten met een correctie voor de eigen auto zo snel mogelijk opnieuw te berekenen.

Tot slot is het formaat van de berekening gewijzigd. De vtlb-berekening kan nu ook als een pdf-bestand worden getoond en opgeslagen. Hiervoor zijn naast de knop “berekenen” twee selectievakjes opgenomen. Meer informatie staat in de calculatorhandleiding die te vinden is onder het tabje Help van de calculator. Deze optie wordt aangeboden, omdat de uitdraai in xml-formaat niet door alle browsers wordt ondersteund en dit leverde steeds meer problemen op.