Bureau Wsnp. Voor informatie en vragen over de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Wsnp staat voor 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'.

De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

Wilt u algemene informatie over de Wsnp? Lees dan de brochures van Bureau Wsnp.

Op deze website wordt informatie aangeboden voor verschillende groepen. In de linker menubalk kunt u zien welke keuzes u kunt maken om de door u gevraagde gegevens te downloaden.

 

Stand van zaken vtlb-calculator v. 4.0.4

1 april 2021

Stand van zaken vtlb-calculator v. 4.0.4

De nieuwe versie van de vtlb-calculator neemt meer tijd in beslag dan gedacht. In dit artikel informeren wij u over de details.

Lees meer

Compensatie toeslagaffaire: géén inkomen in Participatiewet

25 maart 2021

Compensatie toeslagaffaire: géén inkomen in Participatiewet

Dit artikel informeert over hoe de Participatiewet omgaat met de compensatie van de toeslagaffaire.

Lees meer

Stand van zaken pilot toevoeging verzoekschrift toelating Wsnp

25 maart 2021

Stand van zaken pilot toevoeging verzoekschrift toelating Wsnp

De voorbereidingen voor de pilot zijn in volle gang. In dit artikel informeren wij u over de stand van zaken.

Lees meer

Werkzaamheden Portaal Wsnp

25 maart 2021

Werkzaamheden Portaal Wsnp

Op 27 en 28 maart aanstaande verrichten wij werkzaamheden aan het Portaal Wsnp. Mogelijk is het portaal hierdoor dan niet bereikbaar.

Lees meer