Bureau Wsnp. Voor informatie en vragen over de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Wsnp staat voor 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'.

De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

Wilt u algemene informatie over de Wsnp? Lees dan de brochures van Bureau Wsnp.

 

Op deze website wordt informatie aangeboden voor verschillende groepen. In de linker menubalk kunt u zien welke keuzes u kunt maken om de door u gevraagde gegevens te downloaden.

 

Rob de Nas nieuwe teamleider Bureau Wsnp

31 januari 2019

Rob de Nas nieuwe teamleider Bureau Wsnp

Per 1 januari 2019 is Rob de Nas benoemd als Hoofd van Bureau Wsnp. Lees meer over Rob en de tranistie in dit artikel.

Lees meer

Klachtenadviescommissie Wsnp zoekt drie nieuwe leden

4 december 2018

Klachtenadviescommissie Wsnp zoekt drie nieuwe leden

Op dit moment zijn drie vacatures ontstaan voor commissieleden voor de Klachten-adviescommissie Wsnp. De Klachtenadviescommissie onderzoekt en beoordeelt een klacht die de Raad (Bureau Wsnp) heeft ontvangen in het kader van de gedragscode, en adviseert de Raad. Interesse? Lees meer over de vacatures in dit artikel.

Lees meer

Wijziging Wsnp-vergoeding vertraagd

14 januari 2019

Wijziging Wsnp-vergoeding vertraagd

Het ministerie van Justitie en Veiligheid informeerde ons dat de publicatie van de regeling die de Wsnp-vergoeding wijzigt, vertraging heeft opgelopen. Een korte toelichting vindt u in dit artikel. Wij informeren u zodra er meer bekend is.

Lees meer

Verhoging griffierechten

21 februari 2019

Verhoging griffierechten

Voor 2019 bedraagt het griffierecht € 630 voor deponeren van de uitdelingslijst, een homologatie van een Wsnp-akkoord en verzet van de niet-geverifieerde schuldeiser tegen de uitdelingslijst – zie art. 17 Wet griffierechten burgerlijke zaken.

Lees meer