Bureau Wsnp. Voor informatie en vragen over de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Wsnp staat voor 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'.

De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

Wilt u algemene informatie over de Wsnp? Lees dan de brochures van Bureau Wsnp.

 

Op deze website wordt informatie aangeboden voor verschillende groepen. In de linker menubalk kunt u zien welke keuzes u kunt maken om de door u gevraagde gegevens te downloaden.

 

Update portaal Wsnp-bewindvoerder

27 november 2019

Update portaal Wsnp-bewindvoerder

Kortgeleden is de pilot gestart, een aantal Wsnp-organisaties werken sinds kort met het portaal. In dit artikelen informeren wij u over de eerste ervaringen en de voortgang.

Lees meer

Recofa: dwangakkoord en de proceskostenveroordeling

25 november 2019

Recofa: dwangakkoord en de proceskostenveroordeling

Recofa heeft als richtlijn aangenomen dat proceskosten-veroordeling in een dwangakkoord op nihil wordt gesteld, tenzij de schuldenaar aantoont dat hij/zij daadwerkelijk kosten hierbij heeft gemaakt. U vindt een toelichting hierop in dit artikel.

Lees meer

Recofa: Compensatieregeling kinderopvangtoeslag

27 november 2019

Recofa: Compensatieregeling kinderopvangtoeslag

Ouders die ten onrechte kinder-opvangtoeslag is onthouden, ontvangen binnenkort een compensatie van de Belastingdienst. In dit artikel informeren wij u hoe hiermee om te gaan in de Wsnp.

Lees meer

Pilot schuldenrechter van start bij Rechtbank Den Haag

30 oktober 2019

Pilot schuldenrechter van start bij Rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag zal per 1 januari 2020 starten met de pilot van 'De Schuldenrechter: het kan en moet beter'. Lees in dit artikel meer details hierover.

Lees meer