Bureau Wsnp. Voor informatie en vragen over de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Wsnp staat voor 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'.

De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

Wilt u algemene informatie over de Wsnp? Lees dan de brochures van Bureau Wsnp.

 

Op deze website wordt informatie aangeboden voor verschillende groepen. In de linker menubalk kunt u zien welke keuzes u kunt maken om de door u gevraagde gegevens te downloaden.

 

Nieuwe Vtlb-calculator

Op dit moment wordt de Vtlb-calculator bijgewerkt voor 2017. Naar verwachting worden de calculator, het Vtlb-rapport en de plug-in in week 3 vrijgegeven. Wij publiceren de bestanden direct op onze website zodra ze zijn vrijgegeven. Hierover berichten wij op onze homepage, ons twitter kanaal @BureauWsnp én een speciale nieuwsbrief.

Individuele inkomenstoeslag

In het Vtlb wordt de individuele inkomenstoeslag (voorheen de langdurigheidstoeslag) gezien als inkomen. Lees in dit artikel wat dit betekent.

Lees meer

Instroom Wsnp zaken

Instroom Wsnp zaken

Bekijk hier de instroom van Wsnp-zaken per jaar. In het instroomoverzicht ziet u het aantal schuldenaren dat jaarlijks wordt toegelaten tot de Wsnp.

Lees meer