Bureau Wsnp. Voor informatie en vragen over de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Wsnp staat voor 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'.

De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

Wilt u algemene informatie over de Wsnp? Lees dan de brochures van Bureau Wsnp.

 

Op deze website wordt informatie aangeboden voor verschillende groepen. In de linker menubalk kunt u zien welke keuzes u kunt maken om de door u gevraagde gegevens te downloaden.

 

Tijdelijk enkele pagina's op website niet te raadplegen

23 september 2016

Vanwege het uitvoeren van een upgrade aan de website van Bureau Wsnp kan het voorkomen dat u enkele documenten of links tijdelijk niet kunt raadplegen. Neem in dat geval contact op met Bureau Wsnp via tel. 088-7871910 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00 u) of via info@bureauwsnp.nl Let op: Het Landelijk Register Schuldsanering (LRS) is sinds 6 september 2016 komen te vervallen. Wilt u controleren of iemand is toegelaten tot de Wsnp? Raadpleeg dan het Centraal Insolventie Register via www.rechtspraak.nl

Instroom Wsnp zaken

Instroom Wsnp zaken

Bekijk hier de instroom van Wsnp-zaken per jaar. In het instroomoverzicht ziet u het aantal schuldenaren dat jaarlijks wordt toegelaten tot de Wsnp.

Lees meer

Inkomenstoeslag

De inkomenstoeslag die door de gemeente wordt uitgekeerd, wordt aangemerkt als boedelbestanddeel. Dat betekent dat deze toeslag naar de boedelrekening moet worden overgemaakt. Deze komt niet aan de schuldenaar toe.