Bureau Wsnp. Voor informatie en vragen over de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Wsnp staat voor 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'.

De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

Wilt u algemene informatie over de Wsnp? Lees dan de brochures van Bureau Wsnp.

 

Op deze website wordt informatie aangeboden voor verschillende groepen. In de linker menubalk kunt u zien welke keuzes u kunt maken om de door u gevraagde gegevens te downloaden.

 

Inkomenstoeslag

De inkomenstoeslag die door de gemeente wordt uitgekeerd, wordt aangemerkt als boedelbestanddeel. Dat betekent dat deze toeslag naar de boedelrekening moet worden overgemaakt. Deze komt niet aan de schuldenaar toe.

Instroom Wsnp zaken

Instroom Wsnp zaken

Bekijk hier de instroom van Wsnp-zaken per jaar. In het instroomoverzicht ziet u het aantal schuldenaren dat jaarlijks wordt toegelaten tot de Wsnp.

Lees meer

De tegemoetkoming arbeidsongeschiktheid

29 september 2015

Bureau Wsnp krijgt veel vragen over de tegemoetkoming arbeidsongeschiktheid voor mensen in de WAO/WIA die het UWV in september 2015 uitkeert.

Lees meer